3. Etappe, Bild 17 (Nahaufnahme Kyashar):


nächstes Bild